GÖZ TESTİ NEDEN VE NASIL YAPILIR?

GÖZ MUAYENESİ

İşverenin yükümlülüğü çalışanlarının göz sağlığını korumak için yapması gereken işlemleri yapmak veya yaptırmaktır. İşveren; çalışanları, işyerinde, ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce ve ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında çalışanların göz muayeneleri yaptıracaktır. İşveren, ekranlı araçlarla çalışmalarda operatörlerin gözlerinin korunması için;

a) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce,

b) Yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla,

c) Ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında, göz muayenelerini yaptıracaktır.

Muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa operatörlere/çalışanlara yaptıkları işe uygun araç ve gereç işverence verilecektir. İşveren bu yükümlülüklerini yerine getirmek için katlandığı maliyetleri kesinlikle çalışanlarına yansıtmayacaktır."

Muayene sonucundan elde edilen ölçüm sonuçlarında, kişinin kullanması gereken gözlük camı dereceleri olmadığının hatırlatılmasında fayda vardır. Gözlük numaraları göz doktoru tarafından, otorefraktometre ölçümü ile birlikte, pek çok faktörün dikkate alınıp değerlendirildiği muayene sonrasında tespit edilmektedir. Hiçbir göz sorunu olmasa da, her bireyin 1 ila 3 yılda bir göz muayenesinden geçmesi gerektiği bildirilmektedir. Önerilen muayene sıklıkları yaşa ve göz sağlığını etkileyebilecek risk faktörlerinin varlığına göre değişmektedir. Kişide bir göz problemi bulunması halinde doktorunun önerisine göre göz muayenelerinin sıklığı artacaktır.