iş Güvenliği Uzmanlığı

1 Ocak 2014 tarihi itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda faaliyet gösteren tüm işletmelere “işyeri hekimi ve hemşiresi” hizmeti almaları zorunluluğu getirilmiş olup, aykırılık halinde her ay için...

işyeri Hekimliği

1 Ocak 2014 tarihi itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda faaliyet gösteren tüm işletmelere "işyeri hekimi ve hemşiresi" hizmeti almaları zorunluluğu getirilmiş olup, aykırılık halinde her ay için...

ilk Yardım Eğitimleri

Kanunen zorunlu olan ilkyardım eğitimlerinizi Sağlık Bakanlığı’ndan yetkilendirilmiş ilkyardım eğitim merkezimizde ya da işyerinize gelerek gerçekleştirelim...

Risk Analizi / Risk Değerlendirmesi

işletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ....

Mobil Sağlık Hizmetleri - Tarama Aracı

Günümüzde iş ve çalışan yasalarında yapılan reformlar ile çalışanların sağlıkları güvence altına alınmıştır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca...

Acil Eylem Planı

işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgiler ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır....
Sağlık ve Güvenlik Planı/Dökümanı
Yapı ve madencilik işlerinde, yürütülen faaliyetleri dikkate alıp; Çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma ve yüksekten düşme, Kimyasal ve biyolojik maddelerle çalışmalarda...
iş Güvenliği Eğitimleri
Eğitim programı sonunda katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğünün yapacağı sınava gireceklerdir. Sınav sırasında eğitmenlerimiz katılımcıların yanında olacaktır. Sınavdan 85 ve...
Yüksekte Çalışma Eğitimleri
Acil Eylem Planı:  İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgiler ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır...
Patlamadan Korunma Dökümanı
Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alınarak, çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunduğu Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır...
iş Güvenliği Malzemeleri
Hızla gelişen dünyada, iş sektörleri de gelişmekte ve yeni iş sektörleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Gelişen bu iş ortamında, şirketlerin ayakta kalabilmesi için uyması gereken faktörler ...
Sivil Savunma Hizmetleri
Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alınarak, çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunduğu '' Patlamadan Korunma Dokümanı ''hazırlanır...
Sorularınızı Aşağıdaki Formu Doldurarak İletebilirsiniz...