İş Güvenliği Uzmanını Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?

İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

İş güvenliği uzmanlığı süre hesaplanması, 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan ‘‘İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri, Yetkileri, Sorumlulukları ve Eğitimleri ‘İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süreleri’ adlı 12. madde doğrultusunda yapılmaktadır.

12. Madde doğrultusunda 10 kişiden az çalışanı olan ve tehlikesi az olan iş yerlerinde çalışan başına, yılda en az 60 dakika;

Tehlikesi az olan diğer iş yerlerinde, çalışan başına ayda en az 6 dakika;
Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 8 dakika;
Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışan işçiler için ayda en az 12 dakika;

iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.

Şirketimin Tehlike Sınıfını Nasıl Öğrenirim?

Şirketlerin tehlike sınıfları, 26 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ‘İşçi Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları’ başlığı altında belirlenmektedir.