KAN TESTİ NEDEN GEREKLİDİR?
Yüksekte Çalışma Kemeri

KAN TESTİ

Kan tahlili, kan örneğinin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bileşenlerini sapta­yan laboratuvar inceleme yöntemidir. Kanı incelemek için yüzlerce yöntem geliştiril­miştir; bunların birçoğu analiz aygıtlarıyla aynı anda yapılabilmektedir. Kan tahlilinin kapsadığı inceleme alanları şunlardır:

1) Kandaki alyuvar ve akyuvar sayısı ile alyu­varların hacmi, çökme hızı ve hemoglobin yoğunluğunun saptanması (bak. kan sayı­mı),

2) Kanın özel alyuvar antijenlerine ya da kan gruplarına göre sınıflandırılması (bak. kan grupları),

3) Kan hücrelerinin biçim ve yapılarının saptanması,

4) Hemo­globin ve öbür kan proteinlerinin yapılarının incelenmesi,

5) Kandaki hücrelere bağlı ya da plazmada serbest bulunan çeşitli enzim­lerin etkinliğinin saptanması,

6) Kandaki kimyasal tepkimelerin incelenmesi.

Kan tahlilinde saptanabilecek öbür özellik­ler arasında toplam kan hacmi, dolaşım süresi, kanın yaygınlığı ve asitliği. pıhtılaş­ma zamanı ve çeşitli maddelerin plazmadan süzülme hızı sayılabi­lir. Kan tahlilinde genellikle kol, parmak ya da kulak memesindeki toplardamarlardan alınan kan örneği kullanılır. Bazı durumlar­da kemik iliğindeki kan hücreleri de incele­nebilir. Ayrıca, bazı enfeksiyon hastalıkla­rına özgü maddelerin kanda saptanabilme­si için de tahliller (örn. frengide kullanılan Wassermann testi) vardır.